To takie proste!
Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
  • 7:00 - zabawa swobodna dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki
  • 8:15 - zabawy dydaktyczne, tematyczne i inne integrujące grupę, ćwiczenia graficzne i logopedyczne. Czynności porządkowe
  • 8:55 - ćwiczenia poranne
  • 9:00 - czynności higieniczno-samoobsługowe, śniadanie - przstrzeganie zasad dobrego wychowania
  • 9:30 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą
  • 10:30 - gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy na sprzęcie terenowym, czynności samoobsługowe w szatni
  • 11:30 - organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności. Czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
  • 12:10 - obiad - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku
  • 12:30 - zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie literatury dziecięcej
  • 14:30 - rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczycielki z rodzicami

 

< wstecz


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-08