Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
 • 7:00 - 8:30 - inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej
 • 8:30 - 8:55 - zabawy dydaktyczne, tematyczne i inne integrujące grupę; ćwiczenia graficzne i logopedyczne
 • 8:55 - 9:00 - ćwiczenia poranne
 • 9:00 - 9:30 - czynności higieniczno-samoobsługowe; śniadanie - przstrzeganie zasad dobrego wychowania
 • 9:30 - 10:30 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą; nabywanie umiejętności przez działanie; stymulowanie wszechstronnego rozwoju
 • 10:30 - 11:30 - organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności; gry i zabawy ruchowe na powietrzu; obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki; zabawy na sprzęcie terenowym; czynności samoobsługowe w szatni
 • 11:30 - 12:10 - zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela; czynności higieniczno-samoobsługowe; przygotowanie do obiadu
 • 12:10 - 12:30 - obiad - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku; ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • 12:30 - 13:30 - zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci; stwarzanie warunków do twórczej aktywności; utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
 • 13:30 - 13:40 - podwieczorek
 • 13:40 - 16:00 - zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci; słuchanie literatury dziecięcej; rozchodzenie się dzieci; kontakty indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci

 

 

< wstecz


Ostatnia aktualizacja: 2019-12-28