Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

Podsumowanie diagnozy

ponad 3 lat temu

Uprzejmie prosimy rodziców dzieci kończących w czerwcu edukację przedszkolną o przybycie do przedszkola w czwartek 7.05.2020 w godzinach 10.00- 12.00,  celem konsultacji z nauczycielką w sprawie podsumowania diagnozy przedszkolnej dziecka i odebrania dokumentu " Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej".

Są to konsultacje indywidualne. Telefonicznie uzgodnimy konkretne godziny przyjazdu rodziców do przedszkola.