Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

ponad 2 lat temu

Zgodnie z procedurą opieki nad dziećmi w czasie apidemii proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego  dokumentu i dostarczyć przy
odprowadzeniu dziecka do przedszkola 1 września.

 

 

 

 

Zgoda na mierzenie temperatury