Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

Ubezpieczenie dzieci od NNW 2020/2021

ponad 2 lat temu

W zakładce Ubezpieczenie NNW umieszczony jest  raport Kancelarii Brokerskiej Aspergo dotyczący oferty ubezpieczeniowej dzieci.

Rekomendacja dotyczy oferty InterRisk TU SA VIG

Oferta InterRisk TU SA VIG uwzględnia możliwość samodzielnego ubezpieczenia uczniów przez rodziców/opiekunów prawnych online.

W przypadku zaakceptowania oferty InterRisk TU SA VIG:

  1. Ubezpieczyciel tworzy dla każdej jednostki oświatowej osobny login i hasło,
  2. login i hasło jednostka oświatowa udostępnia rodzicom /opiekunom prawnym (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego)
  3. każdy rodzic/opiekun prawny loguje się na portalu i samodzielnie zawiera ubezpieczenie. Będzie miał możliwość wyboru jednej z minimum trzech wysokości składek (sum ubezpieczenia).
  4. na podanego przez rodzica/opiekuna prawnego maila zostaje przesłane potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (będzie tam zawarty nr polisy – każda jednostka oświatowa będzie miała jeden numer polisy)

Przy takim zawieraniu ubezpieczenia jednostka oświatowa nie jest obarczona „zbieraniem” składek od uczniów, a mając na względnie dobrowolność ubezpieczenia, to rodzic/opiekun prawny decyduje o ubezpieczeniu ucznia. Równocześnie nie ma potrzeby tworzenia list ubezpieczonych uczniów i zbierania podpisów rodziców/opiekunów prawnych.