Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe

ponad 2 lat temu

W związku dużym zainteresowaniem w oddziale miejscowym  posyłaniem dzieci na zajęcia dodatkowe z j .angielskiego   i  ograniczoną liczbą miejsc musi być przeprowadzona rekrutacja.  W rekrutacji na j. angielski najważniejsze jest kryterium wielodzietności rodziny dziecka, wobec powyższego proszę aby zainteresowani rodzice w poniedziałek dostarczyli do przedszkola " oświdczenia o spełnianiu kryterium" takie jak przy rekrutacji do przedszkola. Druk w zakładce  Dla rodziców .

W rekrutacji na zajęcia TIK najażniejszym kryterium jest wiek dziecka.