Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

Informacja w sprawie rekrutacji

rok temu

Uprzejmie informuję że, dzieci uczęszczające w tym roku szkolnym do przedszkola mają zapewnione miejsce na następny rok szkolny. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia w terminie do 26.02.2021  " Potwierdzenia woli wysyłania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022". Druki są dostępne w obydwu oddziałach. Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji w sprawie, że klasa zerowa będzie w oddziale miejscowym, a dzieci młodsze w oddziale zamiejscowym ( obydwa oddziały mieszane). Rodzice wypełniając " Potwierdzenie woli " do odpowiedniego oddziału ( dotyczy wszystkich roczników) udzielają informacji Komisji Rekrutacyjnej do którego oddziału chcą wysyłać dziecko, ilu rodziców chce wysyłać dzieci 6 - cio letnie do oddziału zamiejscowego, a co za tym idzie  ile w poszczególnych oddziałach zostanie miejsc wolnych. "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola "( dla kandydatów) zostanie  udostępniony na tej stronie internetowej przed 1.03.2021.