Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

Regulamin Smak

Regulamin korzystania z posiłków w Spółdzielni Socjalnej SMAK

 

 

 1. Posiłki przygotowywane w Spółdzielni są przygotowywane zawsze ze świeżych
  i naturalnych składników, odpowiadające normom żywieniowym.
 2. Zapisów na posiłki można dokonać osobiście u intendenta w Szkole Podstawowej
  w Olszynach lub w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (pok. nr. 44).

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej tydzień przed datą rozpoczęcia korzystaniaz posiłków wypełniając Kartę Zgłoszenia na posiłki dziecka.

Zamówiony abonament jest aktualny do końca danego roku szkolnego i w celu jego anulowania i nie naliczania opłat przez Spółdzielnię należy zgłosić rezygnację.

Rezygnacji można dokonać osobiście u Intendenta lub w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (pok. nr. 44).

W przypadku gdy Rodzic nie zgłosi rezygnacji opłata jest naliczana nawet
w przypadku gdy dziecko nie będzie korzystać z posiłków!

Na każdy rok szkolny trzeba ponownie zgłosić dziecko na obiady wypełniając kartę zgłoszenia.

 1. Jednostkowa cena wyżywienia w przedszkolu wynosi
  1. śniadanie 2,50 zł
  2. obiad dwudaniowy z kompotem – 6,00 zł
  3. podwieczorek – 1,50 zł
 2. Wpłaty należy dokonywać do 15 tego dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry!!!
 3. Opłaty za posiłki należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni.

Dane do przelewu:

Spółdzielnia Socjalna SMAK, 33-164 Olszyny 62

Nr konta: 61 8589 0006 0120 0280 1078 0001

Tytułem: opłata za posiłki (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę przedszkola, miesiąc którego dotyczy).

 1. Ogólna miesięczna kwota do zapłaty podana jest każdorazowo na stronie internetowej www.smak.rzepienik.pl, w przypadku naliczeń indywidualnych (np. rozliczenie odpisów) informacja o kwocie do zapłaty dostępna jest u pracownika przedszkola lub pod numerem telefonu 608609976.
 2. Nieobecność dziecka należy zgłaszać  dzień wcześniej  lub w danym dniu do godziny 7:00  wysyłając sms pod nr telefonu 608 609 976 w treści podając imię dziecka, nazwę placówki oświatowej oraz ilość dni

(np. Jan Kowalski Przedszkole w Rzep. Biskupim nieobecny od 14.04-17.04)

Wartość kwoty do rozliczenia obliczana jest przez Intendenta.

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności w wyznaczonym terminie, odpis nie będzie uwzględniany w rozliczeniu!

W przypadku braku kontynuacji nauki w kolejnym roku szkolnym, bądź rezygnacji
z abonamentu kwota odpisu za czerwiec będzie zwracana na rachunek bankowy na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna.

 1. Spółdzielnia przygotowuje posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o stwierdzeniu u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety. Muszą tam być wyszczególnione wszystkie pokarmy, których dziecko nie powinno otrzymywać.
 2. Zapisanie dziecka na posiłki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.